Neatkarīgi no izmaksas veida, minimālā izmaksa, ko varat pieprasīt ir 10.00 Euro.