Likme ir uz laika periodu, kurā tiks gūti nākamie (šajā gadījumā 5.) vārti.