Likme skaitās no likmes pieņemšanas brīža līdz puslaika beigām (Iepriekšējais rezultāts netiek ņemts vērā).