Veicot sistēmas likmi, Jūs variet izvēlēties vienu vai vairākus tā sauktos baņķierus. Ja baņķiera funkcija ir izvēlēta, tad sistēmas likme būs sastādīta tā, lai katra tās kombinētā likme iekļautu baņķiera spēles iznākumus.


Izvēlēto baņķieru spēles iznākumiem ir jābūt pareizi uzminētiem,  lai sistēmas likme laimētu.