Kombinētajā likmē var iekļaut jebkuru sporta veida vai jebkura cita prognozējama notikuma jebkuru kombināciju. 


Kombinētajā likmē nedrīkst iekļaut savstarpēji atkarīgus notikumus: viens un tas pats notikums nedrīkst piedalīties kombinētajā likmē vairāk kā vienu reizi, tajā nedrīkst saistīt notikuma rezultātu un likmes uz komandu, kas piedalās šajā notikumā (piemēram: iziešana nākamajā dalības kārtā u.t.t.).