Kombinētā likme ir likme, kur Jums jāparedz vienlaicīgi vairāk nekā viena notikuma iznākums.


Ja vismaz viens no kombinētās likmes rezultātiem ir nepareizs, tad visa kombinētā likme tiek uzskatīta par zaudējušu.


Sareizinot visus notikumu koeficientus, kas iekļauti kombinētajā likmē, Jūs iegūsiet kopējo kombinētās likmes koeficientu.


Jūsu vinnests ir kopējais koeficients pareizināts ar Jūsu likmes summu.