Vienlaicīgi savā kontā Jūs varat spēlēt, izmantojot tikai vienu bonusu. Ja esat saņēmis 2 bonusus, tad otrā bonusa izmantošana tiks atlikta līdz brīdim, kad būsiet izpildījis pirmā bonusa nosacījumus vai arī pirmais bonus tiks zaudēts.