Lai veiktu naudas izmaksu, lūdzu, ielogojieties savā kontā, tad ejiet uz sadaļu “My account” un izvēlieties ”Withdraw” un norādiet summu, kuru vēlaties izmaksāt no sava konta.


Summa, kas pieejama izmaksai ir Withdrawable Funds un to Jūs varēsiet redzēt, ja dosieties uz sadaļu “My account” un tad noklikšķināsiet uz "Balance".