1Mis on CASH OUT? 

    Tegu on funktsiooniga, misvõimaldab Teil panuse välja maksta enne, kui kupongil olevate sündmuste tulemus on teada.

2. Milliste sündmuste puhul CASH OUT-i funktsiooni kasutada saab? 

    CASH OUT-i funktsiooni saab kasutada kõigi pakutud spordisündmuste puhul, mängueelsete panuste ja LIVE-panuste puhul. CASH OUT-i funktsiooni ei saa kasutada riskivabade panuste puhul. CASH OUT-i funktsioon võimaldab teha varajase  väljamakse ainult üksik- ja mitmikpanuste puhul.

3. Kas CASH OUT-i funktsiooni saab kasutada LIVE-sündmustega mitmikpanuse väljamaksmisel? 

    Jah, CASH OUT-i funktsioon on võimalik kõigi pakutud LIVE-sündmuste Palun pöörake tähelepanu, et see on võimalik ainult sellisel juhul kui ennustuskupong sisaldab ainult LIVE-panuseid. Juhul kui pilet sisaldab ka mängueelset (pre-match) panust, siis see võimalik ei ole. Palun tutvuge jaotusega "Millal on võimalik CASH OUT-i teha?"

4. Millal on võimalik CASH OUT-i teha? 

    Mängueelne: sel juhul on CASH OUT võimailk enne, kui sündmus algab. Kui Teie kupongil on mõni mängueelne sündmus, mis on juba alanud, ei ole CASH OUT-i funktsioon võimalik enne, kui antud sündmus on kalkuleeritud.

    Live: kui Teie kupongil on ainult LIVE sündmused (üks või mitu), on CASH OUT-i funktsioon võimalik.

    Pidage meeles: kui väljamakseks valitud kupongil on üks või rohkem LIVE sündmusi, tehakse makse 7 sekundi jooksul peale "CASH OUT" nupu vajutamist juhul, kui antud sündmuse/sündmuste koefitsiendid LIVE kupongil ei muutu.

5. Kas CASH OUT on võimalik riskivabade panuste puhul? 

    Ei. CASH OUT-i funktsiooni ei saa kasutada riskivabade panuste puhul.

6. Kuidas CASH OUT-i teha? 

    CASH OUT-i saab teha kahel moel:

      1) Valige väljamakseks soovitud panus viimaselt panuserealt (kohas, kus kupong vormistatakse) - vajutage rohelist “CASH OUT” nuppu;

      2) Sisenege panuste ajalukku, valige sobiv periood ja otsige üles soovitud väljamakstav panus, valige sobiv panus ning vajutage rohelist “CASH OUT” nuppu.

7. Kuidas CASH OUT-i summat arvutatakse? 

    CASH OUT-i puhul sõltub võimalik väljamakse summa otseselt antud kupongi koefitsientidest, summa arvutatakse automaatselt ja individuaalselt kindla algoritmi alusel. Väljamakstava summa suurust mõjutavad panuse summa ja kupongil olevate sündmuste koefitsientide võimalik muutumine.