Riikliku taustaga isikut peetakse kõrge riskiga isikuks, võttes arvesse selle mõju avalikus sektoris.


Rohkem informatsiooni sellest, mis on riikliku taustaga isik või sellise isiku pereliige või sellega tihedalt seotud isik, Teie saate lugeda siit [§20].


Kui Sina vastad sellise isiku staatusele, Sinu kohustus on teavidata meid sellest.