Panus ennustusele, kummal poolajal lüüakse enim väravaid.