Panus kalkuleeritakse kuni 24h tunni jooksul peale ametlike tulemuste kinnitamist,

üldjuhul toimub see kiiremini.