Limiidi perioodi alguseks loetakse aega, kui see on seatud, ning järgmine limiidi periood algab kohe pärast eelmise perioodi lõppemist.


Näiteks: Kui ühe päeva limiit on seatud 28.10 kell 15:00, siis see lõppeb 29.10. kell 15:00.