Süsteempanus sisaldab erinevaid kombineeritud panuseid. Kasutaja saab ise valida, millised kombinatsioone soovib lisada süsteempanusesse. Näiteks võib valida 4 sündmust ja panustada 1.00EUR Kahekordsele (6x) ja EUR 1.00 Neljakordsele (4x), on kasutaja kupongil 6 kombineeritud panust kahe sündmusega ja 4 kombineeritud panust kolme sündmusega. Panustades EUR 1.00 igale kombineeritud panusele, kalkuleeritakse süsteemipanus kokku EUR 10.00 (1.00 EUR x6 and 1.00 EUR x4). Süsteemipanus on võidetud, kui vähemalt üks panus on võiduga, võit oleneb kui palju sündmusi ja kui palju kombineeritud panuseid oli võiduga. Võidu lõppsumma süsteemipanuselt sõltub erinevate panuste võitudest.